Térítési díjak

Házi segítségnyújtás 

Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:

- személyi gondozás esetén: 400 ft / óra

- szociális segítés esetén: 500 ft / óra

Szociális étkeztetés

Étkeztetés intézményi térítési díja:  600 ft / adag