Közösséghez tartozni!

EFOP-1.3.5-16-2016-00088

1. Rendezvényeket szervező munkacsoport:

A rendezvényeket szervező "munkacsoportba" 60 év felettiek jelentkezését is vártuk, mellyel saját példájukon keresztül hívták fel a figyelmet arra, hogy milyen fontos a generációk közti kapcsolattartás. Felhívták a figyelmet arra, hogy mi fiatalok fejlődni csak valami régire építve tudunk, hiszen a fejlődés egy folyamat melyben mindig valami régire építve jutunk egy jobb dolog felé. Ezzel a munkacsoporttal szerettünk volna lehetőséget biztosítani arra, hogy az egymástól eltávolodó generációk megismerjék egymás értékeit. Megmutatni, hogy a fiatalokban ott a tenni akarás és a tudás, amivel együtt vagyunk többre képesek. Segítségükkel szerveztük meg, előadássorozatot melyek segítségével az időseket érintő kérdésekkel foglalkoztunk széles körben, vagy szerveztünk Családi napot, amikor a nagyszülők unokáikkal számos élményben részesülhettek. A szervező csapat segítségével fix programként rendeztünk be egy kiálltó termet is, melyet kreatív alkotásokkal töltöttünk meg.

Megvalósulás: (3 programról bővebben)

A "szervező munkacsoport" 14 találkozójának eredménye 16 kisebb és nagyobb rendezvény lett. Mint például: A "Mit tehetek magamért 60 felett" c. előadássorozat (A projektben eltöltött 3 év alatt nagyon sok idősemberrel beszélgettünk, megismertük a problémáikat, küzdelmeiket a mindennapokkal. Legtöbbjük visszajár foglalkozásainkra, rendezvényinkre. A kialakult kapcsolat lehetővé teszi a bizalmas beszélgetéseket, a közös ötleteléseket, hogy milyen programokon vennének szívesen részt. Így jelentkezett igény arra, hogy néhány őket érintő témában szívesen vennének részt előadásokon. Így a témák körét kissé kibővítve előadássorozat keretében próbáltunk lehetséges megoldásokat kínálni egy-egy problémára. A korábbi években már megalakult szervező csoport segítségével hoztuk létre "Mit tehetek magamért 60 felett?" Című előadás sorozatunkat.)

- Családi nap: Az előző mérföldkőben megszervezett pünkösdi esemény sikerességére alapozva kicsit tovább fejlesztettük ezt a programot. Úgy gondoltuk Június hónap a tanév végéhez érve tökéletes alkalom arra, hogy lehetőséget biztosítsunk a Családoknak arra, hogy eltölthessenek egy olyan napot egy olyan eseményen, ahol a nagyszülőknek, a gyermekeknek és az unokáknak is találnak olyan programot, melyeken akár közösen is gyűjthetik élményeiket. Ez az esemény tökéletes záró alkalmat is biztosított a nyár megkezdése előtt, egy utolsó összejövetelre azoknak, akik eddigi foglalkozásainkon vettek részt. Mind a közösség építés szempontjából, mind pedig a generációk közötti kapcsolattartás szempontjából fontos volt ez az esemény, hiszen a fiatalok - idősek egyaránt ültek le ugyan azokhoz az asztalokhoz, sokszor a kreatív feladatokban egymást segítve. A fiatalok kipróbálhattak olyan foglalkozásokat, melyeket a hétköznapokban 60 év felettieknek szervezünk.

Mivel a program iránt nagy volt az érdeklődés és nem szerettük volna, hogy mérföldkő záró programunkról bárki lemaradjon, ezért két szombati napra bontottuk: 2019.06.22. -re valamint 2019.06.15. -re. 2019.06.15.-én 16.00-ai misével nyitotta meg két napos rendezvényünket Szaplonczay Miklós Parókus a Lechner téri Szent Rozália Kápolnában. Így megadva a pünkösdi jelleget eseménysorozatunknak, valamint vallási oldalról bemutatva a család egyházban/hitben betöltött szerepét, a generációk közti kapcsolattartás fontosságát. Ezt követte a parókia udvarán egy közös grillezés, piknikezés. Majd egy kis pihenő után kis eszmecsere, együtt gondolkodás a misén elhangzott témákról. Ki mit gondol? Mit tehetünk a hétköznapokban? - Ezen elmélkedéssel indított parókia segédlelkésze, egy kis közös vetélkedőt, játékot a jelenlévők között. Melyek a családok tagjai együtt működve oldhattak meg.

2019.06.21.-én 6 fő részvételével a másnapi Családi napi esemény előtt a különböző foglalkozásra készültek fel önkéntesek és az önkéntes koordinátor, kézügyességet fejlesztő anyagok előkészítésével.

2019.06.22. -én a nagy érdeklődésre való tekintettel már 14.00 órakor megnyitottuk/folytattuk rendezvényünket, beszélve az elmúlt fél év sikereiről ezzel is hangsúlyt fektetve arra, hogy ezzel a nappal zárjuk a mérföldkövet. Ezen a napon a közös kreatívkodáson volt a hangsúly. Az érdeklődők 3 különböző standnál próbálhatták ki kézügyességüket. Az egyik asztalnál újságpapírból lehetett kosarat fonni, a másik asztalnál gyékény díszek készítését lehetett kipróbálni. A harmadik asztalnál pedig rengetek díszítő elem segítségével szabadjára engedhették fantáziájukat az alkotni vágyó generációk. Ezen állomásokon túl létre hoztunk egy standot a Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület segítségével, ahol "Vidám nyugdíjas délelőtt" elnevezésű tematikus foglalkozásainkból kaphattak ízelítőt az érdeklődők. Melyet minden órában megfűszereztünk egy 20 perces Szenior örömtánccal, melyet kortól függetlenül bárki kipróbálhatott. Az egészen pici gyerekek pedig arc- testfestésen/hajfonáson vehettek részt, melyet nagyon élveztek. Ezen a napon pogácsával, süteményekkel, szendvicsekkel vártuk az érkezőket, melyeket önkéntesek készítettek elő. Az eseményen minden foglalkoztató önkéntesen vett részt, az esemény sorozat természetesen teljesen ingyenes volt minden részt vevő számára. Azonban oly annyira érezhető a közösség összetartása, hogy már sokkal hamarabb megérkeztek, vagy éppen tovább maradtak idősek/fiatalok egyaránt, mert mindenki segíteni akart valamiben az előkészületek során vagy éppen az elpakolásnál. Aki pedig nem tudott a pakolásban segíteni, süteménnyel, üdítővel ajándékozta meg a közösséget. Családi napunk meghívójának érdekessége, hogy az ahhoz tartozó meghívón lévő képet egy két éve nálunk önkénteskedő lány készítette. A napot 18.00 órakor zártuk.

- A "Hétköznapi művészek" kiállítás 2018.06.08-09. között lehetett megtekinteni. A kiállítás célja az volt, hogy megmutassuk, az alkotás szeretete nem korfüggő, és az évtizedek során milyen újabb értékek jelentek meg, ezáltal megfigyelhetővé téve a generációk művészetek iránti egyre változó érzékenységét. A két napos kiállítást 85 fő látogatta meg, ahol 15 alkotó közel száz alkotását lehetett megnézni.

2. Az időseknek szóló Számítógépes foglalkozásokat szervező "munkacsoport" 

Feladata a számítógépes foglalkozások tematikájának kidolgozása, tankönyv és feladatlapok kidolgozása, a foglalkozások lebonyolítása volt.

Megvalósulás:

A foglalkozás plakátját, szóróanyagát, az előző mérföldkövekben hozzánk jelentkezett fiatalok tervezték, illetve szórólapozással népszerűsítették a tanfolyamot. Az alkalmak megtartásában már részt vettek azok a diákok is, akik minden év szeptemberétől jelentkeztek hozzánk. Feladatuk az volt, hogy figyelemmel kövessék az időseket a foglalkozás során, és segítsenek annak, aki nem tudja követni a tempót, esetleg kérdése van. Valamint a foglalkozások előtt Ők készítették elő a terepet, figyelembe véve, hogy az időskor sajátosságainak megfelelően akadálymentessé tegyék a termet. A foglalkozások két részben történtek, a kezdő tanfolyam heti két alkalommal két órát vett igénybe. Melyben az idősek megismerkedhettek az számítógép használatához szükséges alapvető dolgokkal. Így a monitor/billentyűzet/egér/gépház használatával szakszerű ki- bekapcsolásával. Megmutattuk és gyakoroltuk a fiatalok közreműködésével öt előre megnevezett "legfontosabbnak" vélt weboldal használatát, köztük egy levelező rendszert is. Valamint beszéltünk az internetezés veszélyeiről.

A "haladó" csoportba azokat vártuk, akik már stabilan e-maileznek, így velük már fájlkezelést tudtunk tanulni. Például, hogy hogyan kell egy adott dokumentumot e-mailhez csatolni, vagy éppen a gépünkre lementeni egy e-mailen kapott dokumentumot. Hogyan kell átnevezni, másolni, törölni, mappát létrehozni stb. A tanuláshoz segédletként minden idős kapott egy füzetet, egy tollat, és a korábban önkéntesek által kitalált, szerkesztett, létrehozott tananyagot. A haladó csoport foglalkozásai is heti kétszer két órát vettek igénybe. S mind két csoportot 10 órával hirdettük, azonban a kezdő csoportban igény jelentkezett a folytatásra, így további néhány alkalommal át ismételtük, mélyítettük a tanultakat.

A foglalkozások eredménye képen, a kezdő csoportból néhányan tovább léptek a haladó csoportba, néhányak jelentkeztek újra ismétlésre, a következő csoportokba. De akadt olyan is, aki hozott magával még valakit, tovább reklámozva a foglalkozást.

3.  Segítő "munkacsoport"

Legfőbb feladata a magányoldás volt. A hozzánk érkező diákok felkészítő (elsősegély, önismereti, érzékenyítő) tréningeken vehettek részt, melyek segítségével igyekeztünk felkészíteni őket az idősekkel való találkozásra, a közös munkára.

Az önkéntesek legfontosabb feladata volt a magányoldás, beszélgetés, közös séta, ha szükség van rá kisebb takarítás. Azokhoz az ellátottakhoz, akik igényelik a segítséget, a felkészítő tréninget követően az önkéntes koordinátor kísérte ki az önkénteseket. Ezt követően a fiatalok önállóan jártak segítettjeikhez.

Az önismereti tréning során pszichológus segítségével bontottuk ki, az önkéntesek erősségeit, valamint beszéltük át milyen sajátosságok nehezítik az időssekkel való kommunikációt, együttműködést.

Ezt követően érzékenyítő tréningen vehettek részt a fiatalok, melynek során a segítő személy főbb tulajdonságainak átbeszélését követően feladatuk volt összegyűjteni az időseket érintő sztereotípiákat, majd a tréner segítségével minden sztereotípiát egy-egy betegséghez élethelyzetből eredő problémával párosítottak. Az érzékenyítő tréning részeként kipróbálhatták egy szimulátor segítségével milyen fizikális problémákkal küzdenek az idősemberek.


Pályázat számokban

Hétköznapi művészek kiállításából pillanatképek